Restauratie van de gevel aan de voet van het westelijk koor

Na de voltooiing van de gevelrestauratie van het oostkoor van de kathedraal van Naumburg is als volgende stap ook begonnen met de restauratie van de gevel van het westkoor. Er zijn zwarte afzettingen op de basis van het westkoor, maar door natuurlijke besprenkeling en verwering is het korstpatroon hier veel minder uitgesproken dan op de gevel van het oostkoor.

Westkoor met zwarting aan de basis

Onder de ca. 4 meter hoge kroonlijst worden nu, naar analogie van de werkzaamheden aan het oostkoor, met behulp van fijnstraalmachines zorgvuldige schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd, voordat in een tweede stap beschadigde voegen worden hersteld. Deze werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat het historische gebouw en zijn inhoud nog vele eeuwen behouden blijven.

De maatregelen worden gefinancierd door de Duitse Stichting voor Monumentenzorg.

Achtergrondinformatie

De kathedraal van Naumburg is gebouwd van kalksteen. Door verwering en veroudering in de afgelopen decennia zijn de historische gevels in verschillende mate zwart geworden. Deze donkere verkleuring wordt veroorzaakt door de afzetting van een harde gipskorst op het oppervlak. Onder de gipskorst kan de kalksteen zacht worden, wat op lange termijn kan leiden tot beschadiging en zelfs verlies van de steen.

Vooral het oostkoor van de Dom van Naumburg werd getroffen door deze verkleuringen en de vorming van korsten als gevolg van het weer. Daarom zijn hier de afgelopen jaren al restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, die intensief werden begeleid door het Saksisch-Anhaltische Staatsbureau voor Monumentenzorg en Archeologie en ICOMOS.

Oostelijke koorgevel na restauratie

NL
Ga naar de inhoud