De Egidius Kapel

De stenen kapel die naar de heilige Egidius is genoemd, bevindt zich aan de noordzijde van de dom van Naumburg. De kapel van de Egidius' Curia is een van de oorspronkelijk talrijke privé-kapellen van de kanunniken. De twee verdiepingen tellende kapel werd gebouwd in het begin van de 13e eeuw, ongeveer gelijktijdig met het begin van de bouw van de tweede, laat-romaanse Naumburgse kathedraal. Hoewel de curia voor het eerst werd vermeld in een document uit 1305, wijzen de stijl van het gebouw en de vorm van de kapitelen erop dat het eerder gebouwd is. Vooral de ornamentale overeenkomsten met de kapitelen van de oostelijke crypte van de Naumburgse Dom doen vermoeden dat de kapel rond 1210/20 moet zijn gebouwd. Opmerkelijk is een romaans timpaan met de voorstelling van de legende van St. Egidius en een figuraal kapiteel met de personificatie van Lilith en Luxuria. De koepelvormige gewelfde zaal, naar Rijnlands model, is uniek in Midden-Duitsland en overtuigt door zijn akoestiek.

De kapel kan alleen op verzoek worden bezocht.
De toegangsprijs is 2 euro.

NL
Ga naar de inhoud