Het kerkhof van de kathedraal

De begraafplaats van de kathedraal werd oorspronkelijk rond het midden van de 16e eeuw aangelegd voor de overledenen van het Maria Kerk Gemeenschap. Rond het einde van de 16e eeuw, zijn op het kerkhof de eerste hoge dignitaris van het Domkapittel te vinden, die voordien (en ook nog lange tijd daarna) het recht hadden om in de domkerk te worden begraven.

Tot in de 20e eeuw hadden de kanunniken van Naumburg, de predikanten van de kathedraal en de hogere ambtsdragers recht op een begraafplaats. Met de opening van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats in de Weißenfelser Straße in 1901 nam het belang van de kathedrale begraafplaats langzaam af. Maar ook daarna werden prominente persoonlijkheden, zoals bijvoorbeeld decanen van de kathedraal, nog steeds op het kerkhof van de kathedraal begraven.

Sinds 2014 is het kerkhof van de kathedraal, dat onder auspiciën staat van de United Cathedral Foundations, weer opengesteld voor het publiek als een plaats van rust en bezinning, en sinds 2016 wordt het ook weer gebruikt als laatste rustplaats.

Toegang via Windmühlenstraße of Lindenring

April - September | 9.00 - 18.00 uur
Oktober - November | 9.00 - 16.00 uur

Voor begrafenissen op het kerkhof van de kathedraal kunt u contact opnemen met de Collecties van de Verenigde Kathedraal Stichtingen.


Statuten  

Statuten voor de begraafplaats van de Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal in Naumburg, per 29.06.2015 (pdf)

Met de Johanneskapel op het kerkhof van de kathedraal, gewijd aan Johannes de Doper, bezitten de Verenigde Kathedraalstichtingen een bijzondere schat. De kapel van Sint Jan, die oorspronkelijk op de binnenplaats van een kanunnik ten zuiden van de kathedraal lag, werd in het begin van de tweede helft van de 13e eeuw gebouwd door een bouwmeester die in de Franse gotiek was opgeleid. Sinds 1864 bevindt de kapel zich op het kerkhof van de Dom van Naumburg. Binnenin is er een gewelf in drie traveeën met kunstig bewerkte sluitstenen en lofwerkkapitelen. De voormalige sluitsteen van de kapel, die tegenwoordig in de kloostergang van de Dom van Naumburg te zien is, en als kopie boven de ingang van de kapel is aangebracht, toont een borstbeeld van Johannes de Doper met offerlam.

De indrukwekkende glasramen werden in 2014 ontworpen door de Leipziger kunstenaar David Schnell en samen met Derix Glasstudios Taunusstein gerealiseerd. Dankzij de welwillendheid van de kunstenaar en de galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlijn en een genereuze particuliere schenking uit Freyburg, kunnen de ramen in de kapel blijven.

DEVOTIE OP ST. JOHN'S DAY
Een mooie traditie op een heel speciale plaats.

Elk jaar op 24 juni nodigt de Evangelische Kerkengemeenschap Naumburg u van harte uit voor de Johannesdevotie op het kerkhof van de kathedraal. Het is een speciaal uur op een heel speciale plaats.

Sint-Jan wordt vandaag de dag nog steeds gevierd in de Protestantse Kerk als een feest van het hoogtepunt van de zomer. De nadruk ligt op de Joodse boeteprediker Johannes de Doper, die in Galilea verscheen en Jezus doopte bij de Jordaan. De dag is verbonden met de zomerzonnewende en de gewoonte om een vuur aan te steken.

NL
Ga naar de inhoud