Afdruk

Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz

Domplatz 19
06618 Naumburg

Vertegenwoordigd door:
Directeur van de abdij Dr. Holger Kunde

Contact
Telefoon: +49 (0) 3445 23 01 0
Fax: +49 (0) 3445 23 01 110
E-mail: info@vereinigtedomstifter.de

De Verenigde Kathedraal Stichtingen van Merseburg en Naumburg en het Collegiale Kapittel van Zeitz zijn een publiekrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. Het draagt de bouwlast van de eigen eigendommen van de stichting en ontvangt geen kerkbelastinginkomsten. De door ons gegenereerde inkomsten en subsidies uit de publieke sector en donaties en schenkingen dienen voor het behoud van het UNESCO werelderfgoed van de kathedraal van Naumburg, de keizerlijke kathedraal van Merseburg, het kerkgebouw en de voortreffelijke kunstschatten.

BTW-NUMMER
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27 a wet op de omzetbelasting:
DE 140027221

De opdruk is ook van toepassing op de volgende sociale mediasites
https://www.facebook.com/VereinigteDomstifter/
https://www.facebook.com/naumburgerdom/
https://www.instagram.com/naumburgerdomofficial/

Redactie
Charlotte Tennler, Kristina Schwarz, Marie-Theres Hermann

Ontwerp
Charlotte Tennler
Transmedia

Technische uitvoering

Ontwerp- en creatiebureau TRANSMEDIAL
www.transmedial.de

Foto's

Falko Matte, Nicky Hellfritzsch, Torsten Biel, Jessica Buchwald, Heidi Heldt, Matthias Rutkowski, Sarah Weiselowski, NSB, Matthias Keilholz, Charlotte Tennler, Transmedial, alsmede Vereinigte Domstifter
© Verenigde Kathedraal Stichtingen

Illustraties

Falko Matte, Transmedial

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als serviceprovider zijn we verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 (1) DDG en algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 DDG zijn we als serviceprovider echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de exploitanten op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, verwerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

NL
Ga naar de inhoud