Bibliotheek en archief van de kathedraal

Het domarchief en de dombibliotheek van Naumburg behoren tot de belangrijkste cultuurhistorische collecties van Saksen-Anhalt en hebben een internationale uitstraling. De hier verzamelde schriftelijke getuigenissen (oorkonden, kopieerboeken, ordners, inscriptieplaatjes, incunabelen, enz.) vormen een kernstuk van de historische traditie van Saksen-Anhalt.

Het Domarchief

In het archief zijn verschillende belangrijke afzonderlijke historische collecties samengebracht, waarvan de schriftelijke overlevering van het Naumburgse domkapittel en de Naumburgse bisschoppen sinds de hoge middeleeuwen het middelpunt vormt. De rijke verzameling documenten, waaronder talrijke middeleeuwse vorstelijke en pauselijke oorkonden, begint al in de 10e eeuw. Het archief, dat in de 15e eeuw is ontstaan, documenteert bijna volledig het werk en het leven op het Naumburgse domkapittel vanaf de late middeleeuwen tot de moderne tijd. Boekhouding, notulen en individuele dossiers geven een waardevol inzicht in de politieke, economische en liturgische dagelijkse gang van zaken van een kerkelijke instelling die, ondanks talrijke maatschappelijke omwentelingen, haar voortbestaan tot op de dag van vandaag heeft weten te verzekeren. Een van de belangrijkste taken die in het verschiet liggen, is het veiligstellen van de gevoelige voorraden in geschikte ruimten en verpakkingseenheden die geschikt zijn voor de meest uiteenlopende materialen. Bovendien moet het bronnenmateriaal, waarvan het merendeel nog niet is geëvalueerd, toegankelijk worden gemaakt voor onderzoekers door middel van lopende en geplande indexeringswerkzaamheden.

De Dombibliotheek

De wortels van de waardevolle collectie liggen in de laatmiddeleeuwse bibliotheek van de kanunniken van Naumburg en in de verzameling liturgische handschriften en prenten voor gebruik bij kerkdiensten in de domkerk. In de loop der eeuwen kwamen er nog meer verzamelingen bij door schenkingen en legaten van individuele kanunniken en rectoren van het kathedraalgymnasium, die nu verenigd zijn in de zogenaamde kathedrale bibliotheek.

 

Werkingssfeer

Documenten: ca. 2.500 (waarvan ca. 2.000 middeleeuws)


Boeken: ca. 30.000 (waarvan meer dan 25.000 vóór 1900)


Bestanden: ca. 35.000


Kaarten en plattegronden: ca. 3.000


Fotoarchief: ca. 10.000   


Huidige plank meters: ongeveer 1.500

Speciale rondleidingen in de archieven van de kathedraal en de bibliotheek van de kathedraal
Geheime geschriften

De Verenigde Stichtingen van de Kathedraal bieden alle belangstellenden de mogelijkheid om in het kader van een openbare rondleiding de belangrijke kunstschatten op de bovenverdieping van het voorportaal van de Naumburgse kathedraal te bezichtigen.

april tot oktober
Eerste zaterdag van elke maand: 1 p.m.

Kosten: 5,00 € volwassenen, 1,50 € leerlingen

Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij de kassa van de kathedraal. Buiten de bovenstaande data kunnen groepen de rondleiding op afspraak boeken.

Wil je onze bezittingen bestuderen?

Maak dan gebruik van ons multimedia archief KoRAX.


Hier vindt u de online databank over de archieven en bibliotheken van de Verenigde Kathedraalstichtingen in Merseburg, Naumburg en Zeitz. De gegevensbank zal in de komende jaren voortdurend worden aangevuld. Niet alleen zullen de archieven doorzoekbaar zijn, maar alle bronnen zullen ook als digitale kopieën toegankelijk zijn. Dus kijk zo nu en dan eens.

Neem contact op met

Dr Matthias Ludwig
Hoofd van het kathedraalarchief en de kathedraalbibliotheek Naumburg
Tel.: +49 (0) 3445 23 01 142 
Fax: +49 (0) 3445 23 01 110
m.ludwig@vereinigtedomstifter.de

 

Cordula Strehl
Bibliothecaris (FH)
Telefoon: +49 (0) 3445 23 01 141
Fax: +49 (0) 3445 23 01 110
c.strehl@vereinigtedomstifter.de

NL
Ga naar de inhoud