Privacybeleid

[matomo_opt_out]

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Daartoe en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Voor details, zie het privacybeleid onder "Recht op beperking van verwerking".

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz
Domplatz 16/17
06618 Naumburg

Telefoon: +49 (0) 3445 23 01 0
E-mail: info@vereinigtedomstifter.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar overeenkomstig art. 21 (2) DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
 • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist na het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

1P_JAR
De statistieken van het gebruik van de website en de conversies worden gemeten. Bovendien worden voor de gebruiker relevante advertenties getoond, maar deze verschijnen niet meer dan één keer.
Vervaldatum: 1 maand

TOESTEMMING
Slaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op voor cookies op het huidige domein.
Vervaldatum: 10 januari 2038 om 08:59:59

NID
Google-advertenties worden weergegeven in Google-diensten voor afgemelde gebruikers.
Vervaldatum: 6 maanden

BEZOEKER_INFO1_LEVEN
Er worden ramingen van de bandbreedte gegeven.
Vervaldatum: 6 maanden

YSC
Er wordt een unieke gebruikers-ID opgeslagen.
Vervaldatum: Aan het einde van de browsersessie

__Secure-3PAPISID
Creëert een profiel van de interesses van gebruikers om via retargeting relevante en gepersonaliseerde reclame te tonen.
Vervaldatum: 2 jaar

__Secure-3PSID
Creëert een profiel van de interesses van gebruikers om via retargeting relevante en gepersonaliseerde reclame te tonen.
Vervaldatum: 2 jaar

__Veilig-3PSIDCC
Beveiligingscookie om de authenticiteit van de bezoeker te bevestigen, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en bezoekersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
Vervaldatum: 1 jaar

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die de cross-page herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen we onder meer nagaan wanneer welke pagina's werden bekeken en uit welke regio ze komen. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bv. klikken, aankopen, enz.). Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering
Wij gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. In dat geval wordt uw IP-adres vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaves, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien stelt Google Analytics ons in staat om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen aan te vullen en maakt het gebruik van technologieën voor machinaal leren in de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TDDG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TDDG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

4. beginselen van de gegevensverwerking bij de Verenigde Domstichtingen van Merseburg en Naumburg en het collegiale kapittel van Zeitz

U bent via een link op deze pagina terechtgekomen omdat u meer wilt weten over onze omgang met (uw) persoonsgegevens. Om te voldoen aan onze informatieverplichtingen overeenkomstig art. 12 e.v. van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO), stellen wij u hieronder graag onze informatie over gegevensbescherming ter beschikking:

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijke persoon in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:
Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz
Domplatz 19
06618 Naumburg

Vertegenwoordigd door:
Directeur van de abdij Dr. Holger Kunde

Contact:
Telefoon: +49 (0) 3445 23 01 0
Fax: +49 (0) 3445 23 01 110
E-mail: info@vereinigtedomstifter.de

Meer informatie over onze onderneming, gegevens over de personen die bevoegd zijn haar te vertegenwoordigen en verdere contactmogelijkheden vindt u in de Opdruk van onze website

Welke van uw gegevens verwerken wij? En voor welke doeleinden?

Indien wij gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij die uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen of verzameld.

Gegevensverwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen indien de noodzakelijke wettelijke vereisten overeenkomstig artikel 6, lid 4, DSGVO bestaan. In dit geval zullen wij uiteraard alle informatieverplichtingen overeenkomstig artikel 13, lid 3, DSGVO en artikel 14, lid 4, DSGVO in acht nemen.

Op welke rechtsgrondslag is dat gebaseerd?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in beginsel - voor zover er geen andere specifieke wettelijke bepalingen zijn - art. 6 DSGVO. Hierbij komen in het bijzonder de volgende mogelijkheden in aanmerking:

 • Toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO)
 • Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten (Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO
 • Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO)
 • Gegevensverwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 lit. c) DSGVO)

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een Toestemming door u wordt verwerkt, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. ingetrokken.

Wanneer wij gegevens verzamelen op basis van een Weging van de belangen u, als betrokkene, het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de bepalingen van artikel 21 van de GDPR. niet mee eens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwerken de gegevens zolang dat nodig is voor het beoogde doel.

Voor zover er wettelijke bewaarplichten bestaan - bv. op grond van het handelsrecht of het belastingrecht - worden de betrokken persoonsgegevens bewaard voor de duur van de bewaarplicht. Na het verstrijken van de bewaarplicht wordt nagegaan of er nog een noodzaak tot verwerking bestaat. Als er geen behoefte meer is, worden de gegevens gewist.

Uiteraard kunt u te allen tijde (zie hieronder) informatie opvragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en, indien dit niet nodig is, verzoeken om verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, als de doorgifte is toegestaan op basis van een belangenafweging in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, als wij wettelijk verplicht zijn de gegevens door te geven of als u in dit verband uw toestemming hebt gegeven.

Waar worden de gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt in rekencentra in de Bondsrepubliek Duitsland.

Uw rechten als "betrokkene

U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Indien een verzoek om informatie niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij dan van u een bewijs kunnen verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Voorts heeft u recht op rectificatie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u daar op grond van de wet recht op hebt.

Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke vereisten. In het kader van de verordeningen inzake gegevensbescherming bestaat ook een recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt met name het recht om op grond van artikel 21, leden 1 en 2, DSGVO bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in verband met direct marketing indien deze op basis van een belangenafweging geschiedt.

Wij maken geen gebruik van verwerking op basis van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering zoals gedefinieerd in art. 22 DSGVO.

Recht van beroep

U hebt het recht om over de verwerking van persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Datum: 09/10/2019

NL
Ga naar de inhoud