"Uta gezocht - kerk gevonden"

Gastenonderzoek gelanceerd: Het Maria-altaar in de dom van Naumburg ontroert bezoekers 

Sinds de inwijding van het Maria-altaar in het westkoor van de Dom van Naumburg op 3 juli 2022 hebben 25.880 mensen de Dom van Naumburg bezocht, dat is 10 procent meer dan het jaar daarvoor. De United Cathedral Foundations gaan ervan uit dat het nieuwe altaar een belangrijke reden is voor meer mensen om de kathedraal te bezoeken. Dit wordt ook bevestigd door het aantal bezoekers aan de speciale rondleidingen van het altaar, die elke zondag worden aangeboden. Dit wordt bovendien vooral bevestigd door de talrijke reacties die de stichting sinds de inwijding heeft ontvangen. Zo schreef Holger Baumann uit de parochie Rheinkamp aan de Niederrhein per e-mail na zijn bezoek in augustus 2022: 

"Ik wil mijn buitengewone waardering en dank uitspreken voor het CranachTriegelAltaar op zijn huidige plaats in de kathedraal. Terwijl de van nature indrukwekkende schenkersfiguren als fotomotief in de eerste plaats dienen als toeristische attractie voor de dagelijkse toerist, heeft de CranachTriegelAltaar ons op christelijk-spirituele wijze geraakt en in deze ruimte, die door fototoeristen vaak onrustig wordt gemaakt, een christelijk-kerkelijke sfeer teruggebracht en door de ontroerende directheid en confrontatie van Triegels figuren met de bezoeker een reflectie op de waardige kerkruimte tot stand gebracht. Daarvoor onze uitdrukkelijke dank - ook namens andere toeristen die alleen op zoek waren naar Uta, maar kerk vonden".

En Dr Susanne Reisser en Prof. Dr Christoph Reisser uit Wenen schreven na hun bezoek aan de kathedraal op 4 juli 2022:

"Niet alleen de Uta en alle andere figuren die ons van vorige bezoeken bekend waren, maar vooral de zo geslaagde herinrichting van het Cranach-altaar hebben daarbij grote indruk op ons gemaakt. De combinatie van moderne kunst met Cranach is in de huidige vorm op indrukwekkende wijze geslaagd. De verrezen Christus als "een van onze tijd" is een zeer sterk teken naar "onze tijd"."

Naar aanleiding van een suggestie van de gasten wordt er sinds 9 augustus 2022 in het westkoor een bezoekersenquête gehouden over het Maria-altaar, om de meningen te peilen. Vragen die erin staan zijn bijvoorbeeld:

Wat vindt u van de (her)plaatsing van het Maria-altaar in het westkoor van de Dom van Naumburg? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik voel me...

  • het altaar als een verrijking van het westelijk koor
  • dat het altaar een harmonieus centraal punt vormt voor de schenkersfiguren
  • dat het altaar te veel afbreuk doet aan het effect van de schenkersfiguren

Wat is uw mening over de installatieperiode en -plaats? (Gelieve slechts één antwoord aan te kruisen!)

Ik ben van mening dat het Maria-altaar...

  • dat het Maria-altaar permanent in het westelijke koor van de Naumburg kathedraal moet blijven.
  • dat het altaar van Maria in het westelijk koor van de kathedraal wordt geplaatst voor een periode van maximaal 3 jaar.
  • dat het Maria-altaar slechts tot uiterlijk 4 december 2022 in het westkoor van de kathedraal te zien zal zijn.
  • dat het Maria-altaar slechts gedurende een beperkte periode (weken) per jaar in het westkoor mag worden geplaatst.
  • dat het Maria-altaar permanent moet worden opgesteld, maar buiten het westelijk koor.
  • dat het Maria-altaar onmiddellijk verwijderd moet worden uit het westelijk koor!

Tot nu toe hebben bijna 150 bezoekers de vragenlijst ingevuld, waarvan meer dan 70 procent voorstander is om het altaar in het westkoor te laten staan, 13 procent voorstander is om het altaar elders in de kathedraal op te stellen en slechts 3 procent voorstander is om het altaar onmiddellijk uit het westkoor te verwijderen.

"Ik voel me bemoedigd door de vele positieve reacties van de bezoekers, enerzijds het enthousiasme voor het artistieke werk, anderzijds - en dat is voor mij nog belangrijker - de confrontatie die nu voor de bezoekers ontstaat met het westkoor, met de kerk als geheel, de nieuwe visuele relaties die voor hen ontstaan en de liturgische betekenis van de ruimte, die nu voor de gasten belangrijker wordt", benadrukt de directeur van de United Cathedral Foundations, Dr. Holger Kunde, over de feedback.

De bezoekersenquête loopt tot 4 december 2022. In november zal ook een wetenschappelijk colloquium worden gehouden om het altaar te bespreken.

NL
Ga naar de inhoud