Colloquium: Nieuwe inzichten in het "Triegel meets Cranach"-altaarproject

Op 24 november 2022 discussieerden meer dan 70 deelnemers in de Marienkirche am Dom met gerenommeerde deskundigen uit wetenschap, monumentenzorg, kerk en cultuur over het Triegel- Cranach-retabel in het kader van het colloquium: "Kerkelijk gebruik en monumentenzorg - een tegenstelling?

De uiterst boeiende conferentie leverde tal van nieuwe bevindingen en inzichten op die levendig werden besproken. Terwijl dombouwmeester Prof. Hartkopf de niet-invasieve en te allen tijde omkeerbare installatie van het retabel presenteerde, leverde de uitleg van Dr. Markus Hörsch (Bamberg) zeer interessante aanwijzingen op over het oorspronkelijke altaarblok in het westkoor. Dr. Matthias Ludwig en Dr. Holger Kunde konden aan de hand van de in het domarchief bewaarde boekhouding van de kerkfabriek uit de 15e en 16e eeuw het bewijs leveren van de plaats van het Maria-altaar in het westkoor van de kathedraal van Naumburg. Zij konden ook het bewijs leveren van de oprichting van een Maria-retabel in het begin van de 16e eeuw, in verband met de eminente kunstenaar Lukas Cranach, dat daar stond tot de gerichte beeldenstorm op 11 september 1541. Dit feit is van het grootste belang voor de evaluatie van het "Triegel-Cranach Project", omdat het definitief bevestigt dat de United Cathedral Foundations zich beroepen op het Charter van Venetië, dat onder andere uitdrukkelijk de verankering en installatie van voor een specifieke ruimte gecreëerde voorwerpen en schilderijen verwelkomt.

Voorafgaand aan het colloquium vond in het westkoor een oecumenische devotie plaats, waarbij ook de nieuwe verlichting van het altaar kon worden bekeken. Het nieuwe verlichtingsconcept maakt van het altaar met de schenkersfiguren en de ramen een indrukwekkende eenheid. Ook de Berlijnse kunsthistoricus prof. dr. Horst Bredekamp sprak in zijn lezing onder meer over de brug die het altaar slaat tussen actualiteit en geschiedenis en die de koorramen kan laten schitteren. Hij benadrukte ook dat er een betoverende relatie bestaat tussen het oksaal en het altaar. Hij ging uitvoerig in op het conflict van de veranderde visuele relaties van de schenkersfiguren door de oprichting van het altaarretabel en presenteerde verschillende varianten om dit te minimaliseren. In de discussie die daaruit voortvloeide, werd voorgesteld het retabel te veranderen in de zin van de liturgische tijden, d.w.z. dat het open retabel alleen op vaste dagen zichtbaar zou zijn, terwijl het anders gesloten zou blijven, zodat "de poppenkast van de figuren van de stichter" (Horst Bredekamp) ongehinderd kon worden waargenomen.

Regionale bisschop dr. h.c. Johann Schneider herinnerde in zijn bijdrage aan de wijding van het altaar op 3 juli 2022: "In het geval van het altaarstuk was er sprake van een openbare wijding in een kerkdienst". Verder benadrukte hij "dat hij zich inzet voor het altaar en dat er uit kerkelijk oogpunt geen verwijdering van het altaar mag plaatsvinden", hoewel hij de geplande tijdelijke "reis van het retabel" hiervan uitsloot.

Prof. Dr. Barbara Schock-Werner, voormalig bouwmeester van de Dom van Keulen, sprak over veranderingen en toevoegingen en beslissingen in de kerkruimte en bracht twee stellingen naar voren. De volgende generatie of die daarna moet hetzelfde weer kunnen veranderen volgens hun ideeën." En 2: "Als je een gewijde ruimte de status van beschermd monument of werelderfgoed geeft, moet je accepteren dat het liturgisch centrum altijd zal veranderen. De heropbouw van een altaar kan de erfgoedwaarde van het gebouw en zijn status als werelderfgoed niet in gevaar brengen."

"Wij danken alle sprekers en deelnemers aan het colloquium" zei de deken van de United Cathedral Foundations, prof. dr. Karin von Welck, aan het einde van de conferentie, "het was een levendige uitwisseling voor een levende kerk en heeft ons waardevolle ideeën gegeven voor de komende discussies en beslissingen rond het altaar".

Zoals overeengekomen met de deelstaat Saksen-Anhalt zal het Marian Retable in eerste instantie vanaf 5 december 2022 worden gedemonteerd voor een tijdelijke tentoonstellingstournee die volgend jaar begint in het Diözesanmuseum in Paderborn.

In deze periode willen de Verenigde Kathedraalstichtingen met alle betrokken partijen verder praten over het lot van het altaar in de kathedraal van Naumburg. De decaan, Prof. Dr. Karin von Welck, pleitte ervoor om van het conflict over te stappen op verzoening en een constructieve dialoog aan te gaan met de natuurbeschermers.

Dr. Holger Kunde en Dr. Matthias Ludwig zijn van plan hun evaluatie van de bronnen voor het Mariaredeos in het westkoor van de kathedraal van Naumburg binnenkort online te publiceren.

NL
Ga naar de inhoud