Projectfinanciering om moderne bijeenkomsten op de historische locatie mogelijk te maken

In het kader van de registratie van de Naumburgse kathedraal als UNESCO-werelderfgoed is niet alleen het aantal bezoekers toegenomen, maar ook de belangstelling van diverse gebruikers voor de historische plaats voor het houden van vergaderingen en seminars, lezingen, voordrachten en andere evenementen is de afgelopen jaren gestaag toegenomen.

Nadat de Marienkirche bij de dom in het kader van de voorbereidingen voor de staatstentoonstelling in 2011 al als multifunctionele ruimte was opgewaardeerd, bieden twee voormalige kantoorruimtes van de administratie van de domstichting in de Südklausur de mogelijkheid om de steeds vaker gevraagde evenementformats extra te beveiligen. Helaas voldeden de zalen, die inmiddels zijn omgedoopt tot de Petrus en Paulus-seminarzalen, nog niet aan de eisen voor moderne vergaderingen.

Seminariezaal Petrus in zijn oorspronkelijke staat


Dankzij een subsidie van het project "Neustart Kultur" zal de noodzakelijke structurele en technische verbouwing van beide zalen deze zomer plaatsvinden.
De seminarzaal Petrus moet de deelnemers aan het evenement door een vakkundige restauratie van een wandmedaillon uit de 16e eeuw met de afbeelding van de patroonheiligen Petrus en Paulus van de dom van Naumburg het bewustzijn van de historische plaats overbrengen. Drie reeds in deze ruimte aanwezige rekken, gevuld met historische boeken, onderstrepen de gebruiksgeschiedenis als voormalige bibliotheek van het kathedraalgymnasium.
Voor de aangrenzende seminarruimte Paulus is een multifunctionele inrichting gepland, die een klassiek gebruik als seminarruimte mogelijk maakt, maar ook het gebruik als garderobe bij concerten in de Dom of de Marienkirche en het evenementbegeleidend gebruik als keuken.

Uitgewerkte muurschilderingen sierden ooit de historische kamers. Rechter foto: Het muurmedaillon uit de 16e eeuw.


De opwaardering van de twee seminarieruimtes is niet alleen bedoeld om de diversiteit van het cultuuraanbod op de lange termijn te vergroten, maar vooral om de kathedraal van Naumburg als belangrijke bemiddelaar van kennis door de eeuwen heen meer bekendheid te geven.    

Gesponsord door:

LOGO BKM
NL
Ga naar de inhoud