FAQ - Veel gestelde vragen

Hier beantwoorden we al uw vragen over onze fondsenwervingsactiviteiten.

De Naumburg kathedraal is eigendom van de Verenigde Kathedraal Stichtingen van Merseburg en Naumburg en het Collegiale Kapittel van Zeitzeen stichting zonder winstoogmerk naar publiek recht. Zij ontvangt geen inkomsten uit de kerkbelasting. Onze inkomsten dienen voor het onderhoud van het kerkgebouw en voor het behoud van de kunstschatten.

Als eigendom van een publiekrechtelijke stichting zonder winstoogmerk ontvangt de kathedraal geen inkomsten uit de kerkbelasting. De begroting van de stichting voorziet alleen in de middelen voor de belangrijkste lopende kosten.

Aangezien het grootste deel van de geldmiddelen reeds verloren is gegaan aan gedwongen oorlogsobligaties tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de nasleep van de inflatie, moet het budget van de stichting elk jaar opnieuw worden verdiend. Naast de kleine opbrengsten uit onroerend goed en pacht, zijn de inkomsten uit toerisme (toegangsprijzen, winkels in de kathedraal) goed voor meer dan tweederde van de jaarlijkse inkomsten.

Onze uiteenlopende projecten, vooral op het gebied van structurele instandhouding, vergen een veelvoud van onze jaarlijkse inkomsten. Wij kunnen deze extra middelen alleen bijeenbrengen dankzij de steun van talrijke sponsors en particuliere donateurs.

Help ons de dom van Naumburg en zijn unieke cultuurschatten voor het nageslacht te behouden. Elke schenking helpt om de structurele inhoud veilig te stellen, het onderzoek van de cultuurschatten voort te zetten of culturele projecten mogelijk te maken, bijvoorbeeld op het gebied van museumeducatie. 

Gebruik onze Formulier voor online donaties, hier kunt u gemakkelijk en veilig doneren in slechts een paar minuten. Met een Permanente schenking help met één klik om de Naumburgse Dom te behouden en te onderhouden.

De Vereinigte Domstifter gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het onderhoud en de instandhouding van de dom van Naumburg. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of anderszins doorgegeven aan andere organisaties of bedrijven voor commerciële doeleinden. Uw gegevens zijn bij ons beschermd. Ook online: Uw gegevens worden overgebracht via een beveiligde, gecodeerde internetverbinding (SSL). Meer hierover kunt u vinden in onze Privacybeleid.

Ja, natuurlijk, we geven je deze belofte. Wij zullen uw donatie uitsluitend gebruiken voor het behoud en de instandhouding van de Naumburg Kathedraal. De projectdonaties worden gebruikt voor de respectieve fondsenwervingsprojecten waarvoor u hebt gedoneerd.

Dat hangt af van de betalingsmethode die u hebt gekozen:

Met Klarna/onmiddellijke overschrijving zijn er geen transactiekosten, 100 procent van uw donatie wordt hier ontvangen.

Met PayPal gaat 1,5 procent van uw donatie en 0,35 euro per transactie naar PayPal als verwerkingskosten. Dus voor een donatie van 10 € komt 95 procent van uw donatie aan, voor een donatie van 50 € is dat 98 procent.

Als u per automatische incasso of creditcard betaalt, gebeurt dat via de betalingsprovider Stripe. Voor elke automatische incasso wordt € 0,35 van de donatie ingehouden als administratiekosten. Als u met een creditcard betaalt, is dit 1,4 procent van uw donatie en € 0,25 per transactie.

Donaties worden niet gebruikt voor administratie, maar alleen voor de beoogde fondsenwervingsprojecten.

De United Cathedral Foundations gebruiken het donatie-instrument van Altruja. Dit bedrijf helpt al sinds 2010 non-profitorganisaties fondsen te werven.

In het bankwezen verwijst de term Single Euro Payments Area (SEPA) naar het project van een Europawijd gestandaardiseerd betalingsgebied voor transacties in euro's. Op dit betalingsgebied zouden de cliënten niet langer een onderscheid mogen kunnen maken tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen. Dit is bedoeld om het betalingsverkeer tussen de deelnemende landen te vergemakkelijken.

Wat is het SEPA-mandaat voor automatische incasso?

Het SEPA-incassomachtigingsmandaat is de wettelijke legitimatie voor het innen van SEPA-incasso's. Het omvat zowel de instemming van de betaler (bv. donor) met de inning van de betaling aan de begunstigde (bv. vereniging) als de opdracht aan de eigen betalingsdienstaanbieder om de betaling uit te voeren.

U ontvangt aan het begin van het volgende jaar een jaarlijkse kwitantie voor uw giften. Als u vooraf een ontvangstbewijs voor uw donatie wenst, kunt u ons dat laten weten onder vermelding van uw naam en adres.

De schenkingsbevestigingen voor de belastingdienst worden door ons als collectieve bevestigingen aan het begin van het volgende jaar verzonden. 

Voor schenkingen tot 200 euro wordt een vereenvoudigd schenkingsbewijs in combinatie met uw bankafschrift ook door de belastingdienst aanvaard als schenkingsbewijs. 

Een ontvangstbewijs voor collectes wordt afgegeven voor een groep en kan niet door individuen worden opgevraagd voor belastingdoeleinden. Indien de afzonderlijke bedragen van de inzameling echter duidelijk kunnen worden toegewezen aan de afzonderlijke donateurs, is de afgifte van een individueel schenkingsbewijs mogelijk. Neem in geval van twijfel contact met ons op.

INSTRUCTIES - HOE START U UW EIGEN FONDSENWERVINGSCAMPAGNE

  1. MAAK ACTIE PAGINA

Het aanmaken van een campagnepagina is veilig, ongecompliceerd en snel: Klik op de gele knop "Maak uw eigen donatiepagina aan" om naar het campagneformulier te gaan.

Geef uw inzamelingsactie een titel - die moet pakkend zijn.

Stel een fondsenwervingsdoel: Denk eraan, zelfs kleine bedragen tellen.

Licht je actie toe: Waarom wil je donaties inzamelen voor de Naumburgse kathedraal, wat wil je daar steunen?

Registreer u zodat u uw fondsenwerving op elk moment kunt bekijken en bewerken. Vul daarvoor uw naam en e-mailadres in. Het wachtwoord voor het bewerken van uw eigen fondsenwervingscampagne wordt u dan per e-mail toegestuurd.

Zodra u de pagina heeft aangemaakt, zal deze online gaan. 

Een foto helpt om de actie persoonlijker te maken. Om een foto te uploaden, moet u zich aanmelden met uw e-mailadres en wachtwoord. 

Zeg dank je wel! Formuleer een bedankbericht dat de supporter per e-mail zal ontvangen.

  1. DE BOODSCHAP VERSPREIDEN

Actieve communicatie via sociale media zoals Facebook en Instagram of via Whatsapp is erg belangrijk voor het succes van uw inzamelingsactie.

Informeer uw familie, vrienden, kennissen en collega's via social media dat zij betrokken kunnen raken bij uw online donatiepagina voor de Naumburg Kathedraal. Deel de link op je Facebook en Instagram pagina en met je Whatsapp contacten.

Bedrijven kunnen de actie ook op hun eigen website delen. Gebruik hiervoor de "Web banner" functie.

Houd uw donatiepagina regelmatig bij en herinner uw contacten aan uw campagne.

Vraag ook uw contacten om de actie verder te delen.

Wees de eerste en geef het goede voorbeeld: doneer als eerste aan uw campagne.  

Waarom begin je niet een Fondsenwerving voor de kathedraal van Naumburg, als u vragen heeft of als u op zoek bent naar een andere manier om de kathedraal te steunen, aarzel dan niet om het ons te vragen!

Ja, natuurlijk, elke donatie, hoe klein ook, helpt om de kathedraal te onderhouden en in stand te houden en onze vele projecten mogelijk te maken.

In onze Brieven van de oprichter geven we regelmatig informatie over onze donatieprojecten.

De contactpersonen van de donatiedienst

Bastian Borck

Telefoon: +49 (0) 3445 23 01 0
Fax: +49 (0) 3445 23 01 110
spenden@vereinigtedomstifter.de

NL
Ga naar de inhoud