Tegenverklaring van de United Cathedral Foundations over de onderzoeksresultaten van ICOMOS Duitsland over het Naumburgse Cranach Triegel Retabel

Ter voorbereiding van het drukken van de resultaten van het wetenschappelijk colloquium van de Verenigde Kathedraal Stichtingen in november 2022 hebben de auteurs Dr Holger Kunde en Dr Matthias Ludwig hun bijdrage "Der Marienaltar im Westchor des Naumburger Domes und seine Altarflügel von Lucas Cranach dem Älteren. A critical source study" die vooraf op de homepage van de Stichting is gepubliceerd.

Door de bronnen van de Naumburgse kathedraalarchieven te analyseren, konden zij de centrale stellingen van de door ICOMOS Duitsland voor Naumburg aangestelde monitor, prof. dr. Achim Hubel, duidelijk weerleggen. In het bijzonder konden zij aan de hand van de boekhouding van de kerkfabriek van de Dom van Naumburg gedetailleerd bewijzen dat het Marienretabel, dat Lucas Cranach in 1520 voltooide, voor het Marienaltaar van het westkoor van Naumburg werd gemaakt en daar ook werd geplaatst.

Nog in december 2022 trachtte Hubel in het tijdschrift "Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt" te bewijzen "dat een retabel nooit op het centrale altaarblok in het westkoor kan hebben gestaan [...]", een mening die vervolgens werd gedeeld door enkele van zijn collega's en door voorzitter Mager van ICOMOS Duitsland. Hubel situeerde de oorspronkelijke plaats van het Cranach-retabel in het oostelijk koor van de Dom van Naumburg zonder enig bewijs. Nu blijkt dat Hubels theorieën geen bevestiging vinden in de bronnen. Hubels ontkenning van een anti-Mariaanse beeldenstorm in de kathedraal van Naumburg op 9 november 1541, waarbij het centrale deel van het retabel en andere voorstellingen van de Maagd Maria het slachtoffer werden, kon ook door Kunde en Ludwig worden geverifieerd aan de hand van informatieve bronnen.

De nu beschikbare bewijzen van de oprichting van het door Cranach gecreëerde retabel op het Maria-altaar in het westelijk koor van Naumburg, waaronder het Charter van Venetië, zijn van groot belang voor de komende discussies over het verdere lot van het altaarproject. Het Cranach-Triegel retabel wordt nog tot medio 2023 uitgeleend aan het Diözesan Museum in Paderborn.

https://www.vereinigte-domstifter.de/publikation/

NL
Ga naar de inhoud