Cranach-Triegel altaar kan terug naar Naumburg

Gezamenlijk persbericht van de Staatskanselarij en het Ministerie van Cultuur van Saksen-Anhalt en de Verenigde Stichtingen van Kathedralen over de teruggave van het Cranach-Triegel-altaar aan de Dom van Naumburg:

Het Cranach-Triegel-altaar kan terugkeren naar Naumburg en opnieuw worden getoond in het westkoor van de kathedraal van Naumburg als onderdeel van een tentoonstelling tot juli 2025. Het Unesco Werelderfgoedcentrum heeft hiermee ingestemd in een brief aan de Bondsregering. De brief is vandaag via de staatskanselarij en het ministerie van Cultuur doorgestuurd naar de Verenigde Domstichtingen in Naumburg. Op advies van de staatskanselarij hadden de United Cathedral Foundations het project vorig jaar ter beoordeling voorgelegd aan het Werelderfgoedcentrum in Parijs.

Het geschil over de mogelijke gevolgen van de terugkeer van het altaar voor de status van werelderfgoed van de kathedraal is daarmee voorlopig beslecht. Staatssecretaris en minister van Cultuur Rainer Robra: "Vanuit het oogpunt van de staat is het zeer welkom dat er nu voorlopig duidelijkheid is." Wetenschap en bezoekers krijgen de tijd om hun eigen mening te vormen.

De Unesco-goedkeuring die nu beschikbaar is, bevat geen verdere technische beoordeling van de vraag of het altaar een bedreiging vormt voor de werelderfgoedstatus van de kathedraal en is gebaseerd op een technisch advies van de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (Icomos) uit juni 2022.

In de brief verleent de Unesco in eerste instantie een tentoonstellingsperiode van drie jaar vanaf de datum van de eerste installatie van het altaar in het westkoor van de kathedraal van Naumburg op 3 juli 2022. Het altaar werd daar geplaatst tot december 2022, waarna het werd tentoongesteld in het Diözesanmuseum in Paderborn en momenteel te zien is in de abdij Klosterneuburg bij Wenen. In een eerste reactie benadrukten de United Cathedral Foundations dat ze wilden dat het altaar weer in het westkoor zou worden gepresenteerd vanaf begin december 2023 tot juli 2025, dit in overeenstemming met de brief uit Parijs. "We zijn erg blij met de terugkeer van het altaarretabel en willen onze oprechte dank uitspreken voor de constructieve samenwerking met het Werelderfgoedcentrum in Parijs en de Staatskanselarij van Saksen-Anhalt," aldus de deken van de Verenigde Kathedraal Stichtingen Prof. Dr. Karin von Welck en de directeur van de stichting Dr. Holger Kunde.

Achtergrond:

De Leipziger schilder Michael Triegel had een centraal gedeelte toegevoegd aan het altaarstuk dat tussen 1517 en 1519 was gemaakt door Lukas Cranach de Oudere, dat later gedeeltelijk werd vernietigd. Het Maria-altaar was vanaf juli 2022 te zien in de kathedraal van Naumburg. De locatie van het altaarstuk in het westkoor van de kathedraal tussen de schenkersfiguren zoals Uta van Naumburg wordt betwist. Deskundigen van de World Monuments Council zijn van mening dat het altaarstuk afbreuk doet aan de visuele relaties in het westkoor. Vanwege de locatie is er zelfs discussie geweest over een mogelijke intrekking van de status van werelderfgoed van de kathedraal. Tegen deze achtergrond heeft de United Cathedral Foundations de tentoonstelling, die aanvankelijk voor drie jaar was gepland, ingekort en het altaar op weg gestuurd.

NL
Ga naar de inhoud